Ανόρθωση Γλουτών

Η καλή και όμορφη εμφάνιση των γλουτών θα καθορίσει μια συνολικά καλή εξωτερική εμφάνιση και σίγουρα αποτελεί σημαντική ένδειξη ομορφιάς και θηλυκότητας. Οι παράμετροι ομορφιάς των γλουτών σήμερα είναι συγκεκριμένοι και μετρήσιμοι και σίγουρα δεν είναι πλέον θέμα γούστου ή προτιμήσεων.

Τρεις παράγοντες που θα καθορίσουν αν είναι όμορφοι οι γλουτοί, είναι η έντονη καμπυλότητα των γλουτών, η θέση των γλουτών σε σχέση με τα πόδια και το μέγεθος των γλουτών σε σχέση με τα άλλα μεγέθη του σώματος.  Σε πολλές χώρες και ειδικά στις λατινοαμερικάνικες η εμφάνιση των γλουτών έχει την πρωτιά στα κριτήρια ομορφιάς και θηλυκότητας μιας γυναίκας.

Αυτό, αν και σε μικρότερο βαθμό, ισχύει και στη χώρα μας παρόλο που δεν ακούγεται τόσο έντονα. Τα πρόβλημα στις μεσογειακές χώρες που καθιστά τους γλουτούς να έχουν αντιαισθητική εμφάνιση είναι το μεγάλο μέγεθος των γλουτών που ενώ είναι όμορφοι σε μικρή ηλικία λόγω της καλής και έντονης καμπυλότητας τους. Σε μεγαλύτερες ηλικίες (άνω των είκοσι πέντε ετών) θα χαθεί αυτή η ομορφιά λόγω της έντονης και αναπόφευκτης πτώσης που θα επιφέρει το μεγάλο βάρος τους.

Η πλαστική χειρουργική σήμερα είναι σε θέση με διαφορετικές ανά περίπτωση επεμβάσεις να αντιμετωπίσει και να αποκαταστήσει όλων των ειδών τις διαταραχές, που συνήθως είναι το μέγεθος και την θέση, ενώ σε μεγαλύτερες ηλικίες έχει να αντιμετωπίσει και την απώλειατης καμπυλότητας.

Επεμβάσεις ανά περίπτωση

ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: Μικρό μέγεθος με ελαφρά πτώση με μικρή καμπυλότητα, το συναντούμε κυρίως σε αδύνατες γυναίκες, άνω των σαράντα ετών. Αυτή η περίπτωση διορθώνεται με δυο τρόπους: χρήση σιλικονούχο ενθέματος ή χρήση αυτόλογου λίπους. α. Χρήση σιλικονούχου ενθέματος: εισάγεται στους μυείς γλουτιαίους μυείς σιλικονούχο ένθεμα, με ειδικά εργαλεία το ένθεμα που είναι oval σχήματος με περίβλημα σκληρής σιλικόνης και περιεχόμενο ημίρρευστης σιλικόνης και ελαφρά ελαστικό.
Το ένθεμα θα αυξήσει το μέγεθος του γλουτού και θα παρασύρει την ελαφρά πτώση αλλά κυρίως θα δημιουργήσει έντονη καμπυλότητα, (τα ενθέματα γλουτών είναι κατασκευασμένα σε ειδικές συνθήκες και είναι απόλυτα ασφαλείς). Η επέμβαση γίνεται υπό γενικής αναισθησίας και διαρκεί περίπου 1-2 ώρες, είναι επέμβαση που απαιτεί παραμονή στην κλινική είκοσι τεσσάρων ωρών, θα περάσουν περίπου δέκα μέρες ώστε η γυναίκα να μπορεί να επιστρέψει στην εργασία της. β. χρήση αυτόλογου λίπους: αφαιρούμε λίπος από άλλες περιοχές και το επανατοποθετούμε στους γλουτούς, προκειμένου να επιτύχουμε την καμπυλότητα που επιθυμούμε.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : Μεγάλο μέγεθος με πτώση και ικανοποιητική καμπυλότητα. Επανατοποθέτηση  των γλουτών σε ανώτερη θέση προκειμένου να επιτευχθεί η δεύτερη παράμετρος ομορφιάς των γλουτών που είναι η καλή θέση. Σε αυτή την περίπτωση η επέμβαση είναι να αφαιρέσουμε τον πλεονάζοντα δέρμα χωρίς όμως να διαταράξουμε την καμπυλότητα και ταυτόχρονα να ανεβάσουμε την θέση των γλουτών, αυτό επιτυγχάνεται με χειρουργική τομή αρκετά μεγάλη που θα αφορά σχεδόν το σύνολο των γλουτού. Η επέμβαση γίνεται υπό γενικής αναισθησίας και διαρκεί περίπου δυο ώρες και αυτή η επέμβαση δεν χρήζει παραμονής στην κλινική πέραν των λίγων ωρών. Θα περάσουν περίπου τέσσερες με πέντε μέρες ώστε η γυναίκα να μπορεί να επιστρέψει στην εργασία της.  Μερικές φορές χρειάζεται κανείς να συνδυάσει αυτές τις επεμβάσεις με λιποαφαίρεση σε συγκεκριμένα σημεία, κάνοντας δηλαδή πραγματική λιπογλυπτική προκειμένου να επιτύχειτο τέλειο αποτέλεσμα.

error: Content is protected !!