Ανόρθωση Σώματος

Η απώλεια βάρους και ειδικά η μεγάλη απώλεια βάρους έχει επιπτώσεις στο σώμα, στο περίγραμμα και στο δέρμα. Περιοχές που επηρεάζονται είναι η κοιλιά, οι μηροί και οι γλουτοί. Η αφαίρεση της χαλάρωσης (περίσσειας) δέρματος που θα δημιουργηθεί μετά από μεγάλη απώλεια βάρους γίνεται με τομή στη μέση σε 360 μοίρες. Η επέμβαση περιλαμβάνει ανόρθωση μηρών, ανόρθωση γλουτών και κοιλιοπλαστική. Η επέμβαση γίνεται με γενική αναισθησία και χρειάζονται δυο μέρες παραμονή στην κλινική και ελαστικό κολάν επί είκοσι ημέρες. Επιστροφή στην εργασία μετά από δέκα πέντε μέρες. Το αποτέλεσμα αυτής της επέμβασης είναι εντυπωσιακό και δεν επιτυγχάνεται με καμία άλλη επέμβαση.

error: Content is protected !!