Ανόρθωση Σώματος

Η απώλεια βάρους και ειδικά η μεγάλη απώλεια βάρους έχει επιπτώσεις στο σώμα, στο περίγραμμα και στο δέρμα . περιοχές που επηρεάζονται είναι η κοιλιά , οι μηροί και οι γλουτοί .
Η αφαίρεση της χαλάρωσης [περίσσειας] δέρματος που θα δημιουργηθεί μετά από μεγάλη απώλεια βάρους γίνεται με τομή στη μέση σε 360 μοίρες .
Η επέμβαση περιλαμβάνει ανόρθωση μηρών , ανόρθωση γλουτών και κοιλιοπλαστική .
Η επέμβαση γίνεται με γενική αναισθησία , και χρειάζονται δυο μέρες παραμονή στην κλινική και ελαστικό κολάν επί είκοσι ημέρες .
Επιστροφή στην εργασία μετά από δέκα πέντε μέρες .
Το αποτέλεσμα αυτής της επέμβασης είναι εντυπωσιακό και δεν επιτυγχάνεται με καμία άλλη επέμβαση

TOP