Επανόρθωση Μαστών μετά από Mαστεκτομή

Τι είναι
Η επανόρθωση του μαστού μετά από μαστεκτομή (μερική ή ολική) είναι πλέον πραγματικότητα και ίσως αναγκαία αν σκεφθεί κανείς τις απαράδεκτες εξωτερικές προθέσεις, το μόνιμο ακρωτηριασμό που δημιουργεί προβλήματα ψυχολογικά, κοινωνικά και οικογενειακά. Οι γυναίκες έχουν πλέον την δυνατότητα να επισκεφθούν και να μιλήσουν με τον πλαστικό χειρούργο πριν την μαστεκτομή ή μετά από αυτήν. Οι δυνατότητες άμεσης (ταυτόχρονης) ή απώτερης (μετά 6 μήνες) αποκατάστασης του μαστού θα συζητηθούν με τον χειρουργό που θα κάνει ή που έκανε την μαστεκτομή και θα ληφθούν οι κατάλληλες αποφάσεις.

Τεχνικές
Υπάρχουν αρκετές μέθοδοι που εφαρμόζονται για την αποκατάσταση της περιοχής αναλογα με το αν εφαρμοσθηκε ακτινοθεραπεία ή όχι κ.λ.π, την επιθυμία της ασθενούς και την εμπειρία του πλαστικού χειρούργου. Η μέθοδος της τοποθέτησης πρόθεσης σιλικόνης είναι η πιο απλή, ενώ ο συνδυασμός πρόθεσης και κρημνού από την πλάτη είναι πιο σύνθετη. Τέλος ο συνδυασμός πλαστικής κοιλίας και η μεταφορά τμήματος αυτού για τη δημιουργία νέου μαστού μόνο από το δέρμα και το λίπος της κοιλιάς είναι η εναλλακτική λύση στις προθέσεις. Ανάλογα με το είδος της εγχείρησης είναι και ο χρόνος νοσηλείας και η μετεγχειρητική πορεία.

error: Content is protected !!