Πλαστική χειρουργική , Τέχνη ή τεχνική ;

Υπάρχουν άσχημες νεαρές γυναίκες (άνδρες)
Άσχημη γυναίκα ή άσχημος άνδρας λέμε όταν :
Αντικειμενικά είναι άσχημη(ος) λόγο δυσαναλογιών στο πρόσωπο της (του)
Δεν υποφέρουν από σημάδια γήρατος .
Είναι ψυχολογικά σταθερή(ος) αλλά η εξωτερική του εμφάνιση απωθεί τους ανθρώπους γύρω του .
Η ίδια (ος) έχει αυτογνωσία και το ομολογεί .

Τέτοιοι άνθρωποι σπάνια επισκέπτονται έναν πλαστικό χειρουργό , και ζητούν κάποια βοήθεια , θα μπορεί ο πλαστικός να τους βοηθήσει και πως .
Για να βοηθήσει ο πλαστικός θα πρέπει να αναλύσει τα στοιχεία του πρόσωπου με ακρίβεια , να κατέχει την χειρουργική και ανατομική γνώση , και με ιδιαίτερη φαντασία να φανταστεί το πρόσωπο χειρουργημένο .
Για να φαντάζεται ο πλαστικός θα πρέπει να είναι και ζωγράφος και γλύπτης , με επιπλέον γνώση στην ανατομία και την χειρουργική .
Πράγματι αν ο πλαστικός δεν έχει φαντασία και αγάπη για το λειτούργημα του , δεν θα μπορεί να βοηθήσει και να μετατρέψει το άσχημο σε όμορφο και συμμετρικό .
Είναι προφανές σήμερα ότι η πλαστική χειρουργική στερημένη το έτοιμο πρότυπο ομορφιάς , είναι δυσκολότερη , είναι χωρίς έτοιμες συνταγές.
Όταν δεν έχεις πρότυπο πρέπει να φανταστείς , για να δημιουργήσεις , πρέπει να έχεις ιδιαίτερη αίσθηση της ομορφιάς , για να δημιουργήσεις πρέπει να κατέχεις όλες τις χειρουργικές τεχνικές και να τις επιστρατεύσεις προκείμενο να πετύχεις το πρόσωπο που φαντάστηκες .
Σαφώς και είναι δυσκολότερο , το να είσαι πλαστικός σήμερα δεν είσαι άπλα χειρουργός είσαι και ζωγράφος , ποιητής και γλύπτης .
Ίσως τελικά αυτή η τέχνη θα έπρεπε να ενταχτεί στις άλλες τέχνες (μουσική , ζωγραφική ,…) και να δημιουργηθεί νέα μούσα της πλαστικής χειρουργικής τέχνης .

TOP