Ρινοπλαστική

Η συχνότερη επέμβαση στα κριτήρια ομορφιάς είναι η ρινοπλαστική και αυτό γιατί η μύτη κατέχει το κέντρο του προσώπου αλλά και το μοναδικό στοιχείο που εξέχει από το επίπεδο του προσώπου. Έτσι η ρινοπλαστική ενώ βελτιώνει το σχήμα της μύτης δεν αλλάζει το πρόσωπο αλλά βελτιώνει κατά μεγάλο βαθμό την αρμονία και τις αναλογίες του προσώπου και το κάνει σαφώς πιο όμορφο.

Η ρινοπλαστική είναι η επέμβαση που καθιέρωσε την πλαστική χειρουργική ως ξεχωριστή ειδικότητα και έπαψε να είναι μια υπό- ειδικότητα της γενικής χειρουργικής. Και σήμερα είναι σαφώς η πιο δημοφιλής επέμβαση στο πρόσωπο ειδικά στην μετά-εφηβική ηλικία.

Πριν την επέμβαση
Πριν την επέμβαση πάντα πρέπει να προηγηθούν οι τυπικές εργαστηριακές εξετάσεις, η επέμβαση θα διαρκεί περίπου τριάντα – πενήντα λεπτά. Κατά την διάρκεια της επέμβασης γίνονται περιοδικά ψηφιακές φωτογραφήσεις του προσώπου που αυτομάτως προβάλλονται σε τρισδιάστατη παρομοίωση σε ειδική οθόνη και θα βεβαιώσουν το καλό αποτέλεσμα.

Η επέμβαση
Η επέμβαση στην ρινοπλαστική επιχειρείται η αφαίρεση μεγάλου μέρους των κάτω χόνδρων, των ρινικών οστών και του ρινικού διαφράγματος. Ο κ. Κασίμης μετά από συνεννόηση με τον ή την ενδιαφερόμενη θα αποφασίσουν μαζί τι σχήμα θα δώσει στην μύτη και θα ξέρει εκ των προτέρων τι και πόσο θα αφαιρέσει και μερικές φορές τι και πόσο θα προσθέσει προκειμένου να δώσει το απαιτούμενο σχήμα και μορφή στην μύτη.

Μετά την επέμβαση
Μετά το πέρας της επέμβασης ο χειρουργημένος θα πρέπει να παραμείνει στην κλινική για έξι περίπου ώρες πριν αποχωρήσει για το σπίτι του. Οι μετεγχειρητικές εκχυμώσεις και οι μελανιές σήμερα είναι παρελθόν με τις νέες τεχνικές, σήμερα μπορούμε να αποφύγουμε αυτές τις επιπλοκές και η εμφάνιση του προσώπου είναι εντελώς φυσιολογική από την πρώτη κιόλας μέρα. Το μόνο που μαρτυρά την επέμβαση είναι ένας μικρός νάρθηκας που προστατεύει την καινούρια μύτη και που θα αφαιρεθεί σε επτά μέρες.
Η ρινοπλαστική σήμερα είναι μια απλή αλλά ακριβείας επέμβαση ρουτίνας, έχει εντυπωσιακό αποτέλεσμα, και με τις νέες τεχνικές έχει απίστευτα απλοποιηθεί που δεν χρειάζεται απουσία από την εργασία πέρα των τριών ημερών.

error: Content is protected !!